Disclaimer en voorwaarden

©  2021 Promanta

Home

Project Support

Promanta levert ondersteuning bij de opstart en uitvoering van uw project. Bijvoorbeeld als er pieken in het werk aankomen, of door korte of lange afwezigheid van medewerkers door ziekte of verlof.


Voor uw project heeft u behoefte aan:

- extra capaciteit;

- specifieke kennis;

- externe advisering;

- structuur in het project;

- coaching van uw projectteam;

- ondersteuning in iedere vorm.


Deze ondersteuning kunt u inkopen.

Project Support wordt in zeer nauw overleg met uw eigen projectteam geleverd. Er is een goede interactie nodig om de benodigde toegevoegde waarde te kunnen leveren.

Daarbij worden uw eigen kwaliteitsvoorschriften, methodieken, processen en procedures, rapportages en dergelijke, gebruikt.

Op punten waar deze ontbreken kan hierin worden voorzien.Hulp voor uw team, samen zijn we sterk!