Disclaimer en voorwaarden

©  2021 Promanta

Home

Project Management

Promanta verzorgt het management van uw projecten, van opstart tot en met realisatie.


Onder projecten worden opdrachten verstaan die door hun omvang, complexiteit, en/of benodigde kennis niet binnen of door uw eigen organisatie uitgevoerd kunnen worden. Of er is extra capaciteit nodig om het project uit te kunnen voeren.

In deze gevallen kiest u voor het uitbesteden van het project management.


Het project management zal in nauw overleg met u als opdrachtgever worden uitgevoerd. Daarbij wordt een fasering aangebracht en worden de meetpunten, in tijd en budget, vastgesteld.


Nadrukkelijk wordt rekening gehouden met kwaliteitsvoorschriften, methodieken, processen en procedures, rapportages en dergelijke, die binnen uw  organisatie worden gehanteerd. Waaronder Prince 2.Herkenbaar en vertrouwd uitgevoerd, een zorg minder!